Tire Chucks
Tire Chucks
Click to enlarge

Tire Chucks

Items in Tire Chucks
Item
INLET DESCRIPTION
Item TIM-88
INLET 1/4"(F) NPT DESCRIPTION BAYONET TIRE INFLATER GAUGE
Item TIM-89
INLET 1/4"(F) NPT DESCRIPTION DELUXE TIRE INFLATER GAUGE
Item TIM-90
INLET 1/4"(F) NPT DESCRIPTION DUAL HEAD AIR CHUCK